Privacy verklaring

Privacy verklaring

 

De Gruijter Sliedrecht streeft ernaar het vertrouwen van haar gebruikers te winnen, en niet te misbruiken. Omdat De Gruijter Sliedrecht aan wil tonen dat dit voor ons van groot belang is, is deze verklaring opgesteld naar haar gebruikers.

 In het algemeen kunt u De Gruijter Sliedrecht bezoeken zonder dat u ons hoeft te vertellen wie u bent, en zonder dat u persoonlijke gegevens bloot hoeft te geven. Er zijn echter momenten dat wij gegevens van u nodig hebben, zoals uw naam en uw adres.

Vandaar dat wij onderstaande regels hebben opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. U kunt ons ten allen tijden aan deze regels houden.

  • Persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek aan u worden gevraagd en alleen met uw toestemming door ons worden vastgelegd.


  • Als u er voor kiest ons persoonlijke gegevens te verschaffen, dan zullen wij deze niet voor commerciële doeleinden gebruiken.


  • Indien u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.


  • De Gruijter Sliedrecht kan de door u opgegeven gegevens combineren met informatie verkregen op basis van uw gebruik van de De Gruijter diensten. De Gruijter analyseert deze gegevens voor trends en statistieken met als doel de inhoud van de De Gruijter diensten op uw wensen aan te passen.


  • De door u opgegeven informatie kan worden gebruikt om commerciële boodschappen specifiek op u te richten.


  • De Gruijter Sliedrecht houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.